Sverigedemokraterna i Arboga | På gång i Sverigedemokraterna Arboga

Sverigedemokraterna

Martin Nyqvist

Ordförande för Sverigedemokraterna Arboga
Gruppledare för SD i Arboga kommunfullmäktige
Ledamot Kommunstyrelsen Arboga
Ledamot Rådhuset i Arboga AB
Ersättare Socialnämnden
martin.nyqvist@sd.se

Tony Pehrsson

Styrelseledamot för Sverigedemokraterna Arboga
Vice ordförande i Sverigedemokraterna Arboga
Ledamot i Kommunfullmäktige
Ledamot i kommunstyrelsen
Ledamot i Socialnämnden
n.tony.pehrsson@sd.se

 

Tommy Andersson

Ledamot Kommunfullmäktige

Anders Johansson

Ersättare Kommunfullmäktige

Gode män vid lantmäteriförrättningar

Stefan Gunnarsson

Ledamot Kommunfullmäktige

Ledamot Fritid och kulturnämnd

Lars Falck

Ledamot Socialnämnden

Ulf Johansson

Ersättare Fritid och kulturnämnd

Iryna Olesh

Ersättare Barn och utbildningsnämnd