Varför… | Sverigedemokraterna i Arboga

Varför…

Från vänster: Martin Nyqvist, Anders Johansson samt Ulf Johansson.

Barn- och utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen (KS 20200414) har tagit beslut om nedläggningen av Medåkers skola trots att kommunfullmäktige (KF 20200319) tidigare bestämt att kommuninvånarna skall få säga sitt genom en folkomröstning.
SD röstade självklart mot en nedläggning när ärendet behandlades i Kommunstyrelsen.

P.g.a. yttre omständigheter, vilka ingen kan skyllas för, så passar alltså de styrande politikerna (P7) i kommunen på att påskynda nedläggningen av Medåkers skola redan till höstterminen 2020 genom ta beslutet utan utlovad folkomröstning.

Även om nu P7 bara tänkt låta folkomröstningen vara rådgivande så är detta agerande förkastligt ur demokratisk synpunkt. Förtroendet för styrande politiker påverkas inte direkt i positiv riktning av sådant agerande.

En folkomröstning hade till exempel kunna genomförts via internet eller på annat lämpligt sätt för att minimera risken för smittspridning. Man hade kunnat följa direktiven från kommunfullmäktige om en framflyttning av denna till lämpligare tidpunkt.

Istället åsidosätter P7 invånarnas utlovade rätt till att få visa vad de tycker innan slutgiltigt beslut tas i frågan vilket vi i SD Arboga anser var helt fel.

Sverigedemokraterna ställer INTE upp på hur P7 behandlat denna fråga så här långt, ej heller hur kommunens invånare vilseletts av P7 i detta ärende.

Sverigedemokraterna i Arboga uppmanar P7 att göra det ända rätta, nämligen skjuta på slutgiltigt beslut och låta kommunens invånare först få ge uttryck för sin åsikt i P7:s utlovade folkomröstning, även om det betyder att verkställande av beslut kan tas tidigast om en termin eller ett år från nu.

SD:s ståndpunkt i frågan har hela tiden varit att skolan skall få finnas kvar.

Ulf Johansson SD Ledamot Barn och Utbildningsnämnden
Anders Johansson SD Ledamot Barn och Utbildningsnämnden
Martin Nyqvist SD Ledamot Kommunstyrelsen