Arbetsgrupp för ett levande centrum | Sverigedemokraterna i Arboga

Arbetsgrupp för ett levande centrum

SD Arboga har beslutat att belysa några viktiga frågor utifrån vårt valmanifest (Valmanifest SD Arboga, finns tillgängligt på hemsidan) som togs fram inför valet.

Valmanifestet resulterade i fyra arbetsgrupper som skall arbeta med varsin uppgift. Nedan finns lite information från en av de grupperna.

 

Arbetsgruppen för ett levande och säkert centrum, vi består av:

  • Stefan Gunnarson,
  • Lars Falk 
  • Ulf Johansson
  • Anders Johansson
  • Malin Nygren

Gruppen har haft det första planeringsmötet för att dra upp riktlinjerna inför arbetet med frågan.

Gruppen kommer under våren besöka, fastighetsägare, butiksägare, samt hyresvärdar med verksamhet i centrum för att höra vad de anser är viktigt för att få ett säkert och levande centrum.

Avsikten är att under våren kunna presentera ett förslag för Arboga kommun på åtgärder som kan vidtagas för att bibehålla och utveckla Arboga centrum.

Naturligtvis är detta även ett ansvar för alla oss som bor här i Arboga. Vårt ansvar är att vi i görligaste mån använder oss av de näringsidkare/affärer som finns i Arboga för att säkerställa ett kundunderlag för dessa.