Föreslagna nedläggningen av Medåkers skola | Sverigedemokraterna i Arboga

Föreslagna nedläggningen av Medåkers skola

Kommunen och den politiska kommunala majoriteten P7 har som förslag att lägga ned Medåker skola. Som grund för det beslutet har en rapport som heter ”Organisationsöversyn Framtida skolorganisation” tagits fram av Barn och Utbildningsförvaltningen. BUN 25/2019-600

Rapporten finns tillgänglig på kommunens hemsida, alla 71 sidor.

Vid läsning av rapporten hoppades att svar på i princip två frågor skulle ges, nämligen:

 1. Hur mycket pengar skulle kommunen spara på denna åtgärd?
 2. Hur fungerar det att tillföra den mängden barn från Medåker till skolorna i Arboga?

Tyvärr  lyste svaren på de två frågorna med sin frånvaro.
Det står en summa som sparas på någon sida i rapporten (drygt 4 mnkr, sid 40), men! Det är inte möjligt att se hur de kommit fram till den summan.

Resten av denna rapport är någon form av pedagogisk mumbojumbo.
Till exempel står det i rapporten att (sid 8) ” det finns lite forskning om hur skolornas storlek påverkar elevernas resultat. Snarare signaleras det i olika studier att det saknas samband mellan skolornas storlek och elevernas resultat (ref: Adolfsson 2014)

Därefter ägnas en stor del av rapporten till att tvärt emot vetskapen, försöka bevisa att större skolor är bättre.

På sidan 9 i rapporten står det beskrivet vad som har störst påverkan på skolresultatet för eleverna

 1. Föräldrarnas utbildningsnivå 
 2. Utländsk bakgrund/nyligen invandrad
 3. Föräldrarnas inkomst
 4. Föräldrarnas eventuella behov av ekonomiskt bistånd
 5. Kön

Sedan ägnas kvarvarande delen åt rapporten att förneka det ovanstående.

Den andra frågan (besparingar, pengar) som det funderades över, lyser med sin frånvaro i denna rapport. Tvärt om så har det förbigåtts med tystnad. Tex vad händer med de befintliga skolbyggnaderna i Medåker? Finns det inte en kostnad förknippad med dessa byggnader även om de står tomma?

Det var den rapporten. Ett alster som det varit bäst om den aldrig författats.
Dålig repekt mot de föräldrar som kanske blir tvungna att skicka sina barn till Arbogas skolor.

För att se svaret på den andra frågan om pengar och besparingar kanske man borde läsa en annan rapport ”Strategisk lokalförsörjningsplan 2019 – 2024” 

 • Sidan 19 punkt 4.2.2
  ”Gäddgårdskolan har ett omfattande behov  av renovering och lokalerna är inte längre ändamålsenliga ur ett pedagogiskt perspektiv”
 • Sid 19 4,2,2
  ”För att komma ur temporära lokaler (läs baracker) för grundskoleverksamheten är det av stor vikt att planera för att hitta långsiktiga, ändamålsenliga och verksamhetsanpassade lokallösningar”

Det som sägs i rapporten Strategisk lokalförsörjningsplan 2019 – 2024 är att vissa av skolorna i Arboga är i dåligt skick och att det är så trångt att man måste använda sig av baracker.

Är det en lämplig miljö att tillföra ca 50 barn i?
Hur mycket kostar det att tillföra den mängden barn i den miljön?
Måste man bygga om fläktsystemen om anpassa till fler barn i klassrummen? Kostnad för det
Måste man installera fler toaletter och var ska de installeras? Vad kostar det?
Blir det fler baracker? Vad kostar det?
Vad kommer skolskjutsarna kosta? Vilken miljöpåverkan blir det av bussar som åker fram och tillbaka flera gånger om dagen?

En bättre förståelse för problemen om den politiska majoriteten i Arboga hade lyft blicken och tittat efter vilka utmaningar man har inom skolverksamheten i Arboga. Sedan tagit fram en plan på hur dessa problem skulle adresseras.
För att låta något barn / ungdom alls gå i sådan skola som Gäddgårdsskolan tex. med de defekter som anges i rapporten ”Strategisk lokalförsörjningsplan 2019 – 2024″ anger, känns inte som någon bra idé

Just nu så känns det som man håller på att försöka lappa och laga i en alldeles utslitet skolverksamhet (avser lokalerna här).