Insändare Medåkers skola | Sverigedemokraterna i Arboga

Insändare Medåkers skola

Insändare: Medåkers skola – en större fråga än bara nedläggning

Medåkers skola.
Medåkers skola.

Sverigedemokraterna i Arboga har redan innan valet 2018 tydligt sagt, vilket framgår i vårt valmanifest, att skolan inte får läggas ned och den linjen gäller.

Frågan om nedläggning är också större än vad det verkar vid en första anblick. Det handlar om att hejda utarmningen av landsbygden och att stoppa upp den centralisering som pågått i Sverige under decennier. Frågan måste ställas om vi vill ha ett samhälle där hus på landet består av s.k. kalla sängar eller där liv och rörelse finns året runt.

Det måste vara möjligt att bo och verka på landsbygden även för de som har barn i skolåldern. Exemplen är många där en bygd sakta förtvinas när skolan lagts ned. Den utvecklingen vill inte vi ha i Arboga utan vi vill istället utveckla orterna kring Arboga mer.

Argumentet att det bästa för barnen är att lägga ned Medåkers skola framstår som märkligt. Föräldrarna i Medåker verkar inte alls hålla med om detta och vad barnen själva tycker ska jag inte spekulera i här men det är nog ingen vild gissning att de är nöjda med sin skola.

Skolan sägs uppvisa sämre resultat och detta används som ett argument att lägga ned. Åtgärda i så fall eventuella brister men lägg inte ned skolan.

Hela skolsituationen i Arboga är en mycket stor fråga som kräver en noggrann analys och ett långsiktigt tänkande. Något som inte alltid existerar i politiska sammanhang.

De beslut som skulle kunna tas idag av en svag politisk majoritet, P7, kommer att påverka arbogaborna under överskådlig tid och dessutom långt efter att sittande förtroendevalda har slutat. Det gör att man borde närma sig denna fråga med lite mer ödmjukhet.

Vi inom SD anser att skolfrågan i Arboga är så viktig att den först och främst bör utredas grundligt och sedan diskuteras och förankras brett politiskt för att undvika framtida lappkast. Samtal bör inledas snarast där alla partier är representerade.

Kanske kommer man inte överens om något men vi borde i alla fall försöka.

Det är vi skyldiga både dagens och morgondagens arbogabor.

Martin Nyqvist (SD)