Kommunfullmäktige mötet den 29 nov | Sverigedemokraterna i Arboga

Kommunfullmäktige mötet den 29 nov

Så!

Då har vi varit på vårt första ”skarpa” kommunfullmäktigemöte.

På det mötet diskuterades budgeten i en väldigt lång diskussion, som naturligtvis slutade i att majoritetens (P7, s) budgetförslag gick igenom. Även vi Sverigedemokraterna ställde sig bakom det budgetförslag som majoriteten hade tagit fram.

Vi SD försökte få in ett avsnitt i den strategiska lokalplanen för Arboga kommun, eftersom det är anmärkt på flera ställen i rapporten om att underhållet på kommunens byggnader inte var så bra.

Det svar som vi fick var att underhållet var bristande sedan länge och att man nu hade tagit tag i bristerna. Underhållsplaner var upprättade och det var bara att läsa om dessa på kommunens hemsida.

Tyvärr har vi inte hittat några sådana planer ännu men vi söker vidare på kommunens hemsida.

Några bilder från Gäddgårdsskolan som illustrerar vissa brister i underhållet.

Enligt rapporten Strategisk  lokalförsörjningsplan uppgår underhållet för Gäddgårdsskolan till 4,8 miljoner per år.

Nåja! Underhåll av skolor är säkert dyrt. Eller?

Interpellation

SD lämnade även en så kallad Interpellation till kommunfullmäktige. En interpellation är en fråga som inte skall besvaras direkt, utan vi kommer att få någon form av svar på ett kommande möte..

Interpellationen handlade om att kostnaderna innom socialförvaltningen har gått över planerad budget med ca 35 miljoner.

Våra frågor handlar om hur kommunen ska stoppa de skenande kostnaderna.

Våra frågor handlade också om hur man hamnat i detta ekonomiska läge.

SD Motion

Vi lämnade in en motion till kommunfullmäktige.

En motion är ett förslag att göra något och denna gång handlade motionen om att sänka våra arvoden. Vissa förtroendeuppdrag i kommunen ersätts med ganska mycket pengar, naturligtvis jobbar de som innehar uppdragen ganska mycket.

Men i och med att ekonomin i Arboga kommun inte är något att hurra över menar vi att alla måste dra sitt strå till stacken.

De som enbart är invalda i kommunfullmäktige får en ersättning för varje möte ( några hundringar ) Det är inte den ersättningen som det gäller eftersom mötesersättningen är nödvändig för att folk ska komma på mötena.

 

I övrigt så skedde fördelning av platser i nämnder och kommunala bolag. Vi fick ett antal platser. Hur många platser beror på utfallet i valet.

Vi återkommer med information om vem som tar hand om vilken nämnd från SD.

Vi fattade också beslut om justering av diverse taxor.

I ärlighetens namn så hade jag ingen aning om att kommunen tog ut en avgift för elektroniska cigaretter, men tydligen så.