Sverigedemokraterna i Arboga | På gång i Sverigedemokraterna Arboga | Sida 2

Sverigedemokraterna

Välkommen till Sverigedemokraterna Arboga

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Senaste nyheterna

 • Bli kandidat för oss

  Av Magnus Edman den 22 april, 2020
  0

  Vad innebär det då att kandidera för SD? Som politiker blir du en officiell representant för partiet, och förväntas tala och verka för partiets politik. Det krävs  alltså att man har en god förmåga att samarbeta med andra. En fråga många ställer är hur mycket tid det tar, och svaret är att du måste lägga en hel del till på att läsa handlingar, gå på olika möten, med mera, men att nästa alla politiker är så kallade fritidspolitiker. Det rör sig om mötesverksamhet kvällstid kanske  en kväll i veckan. En bra politiker tar sig tid däremellan med att läsa på, och förstås vara i kontakt med allmänheten, andra politisk engagerade, och hålla sig informerad om vad som händer i samhället och politiken.

  Har du frågor, tveka inte att höra av dig till oss i SD Västmanland . Kontakta oss på vastmanland@sd.se

  Mer info
 • Va rädda om varandra

  Av Magnus Edman den 21 april, 2020
  0

  Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige är fortsatt hög. Allmänheten uppmanas att följa myndigheternas råd, hålla sig informerad och att hjälpas åt så att smittspridningen ska kunna minska och för att skydda utsatta grupper. Vi har alla ett ansvar att göra det vi kan för att motverka fortsatt spridning.

  Mer info
 • Varför…

  Av ulfjohansson den 19 april, 2020
  0

  Från vänster: Martin Nyqvist, Anders Johansson samt Ulf Johansson.

  Barn- och utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen (KS 20200414) har tagit beslut om nedläggningen av Medåkers skola trots att kommunfullmäktige (KF 20200319) tidigare bestämt att kommuninvånarna skall få säga sitt genom en folkomröstning.
  SD röstade självklart mot en nedläggning när ärendet behandlades i Kommunstyrelsen.

  P.g.a. yttre omständigheter, vilka ingen kan skyllas för, så passar alltså de styrande politikerna (P7) i kommunen på att påskynda nedläggningen av Medåkers skola redan till höstterminen 2020 genom ta beslutet utan utlovad folkomröstning.

  Även om nu P7 bara tänkt låta folkomröstningen vara rådgivande så är detta agerande förkastligt ur demokratisk synpunkt. Förtroendet för styrande politiker påverkas inte direkt i positiv riktning av sådant agerande.

  En folkomröstning hade till exempel kunna genomförts via internet eller på annat lämpligt sätt för att minimera risken för smittspridning. Man hade kunnat följa direktiven från kommunfullmäktige om en framflyttning av denna till lämpligare tidpunkt.

  Istället åsidosätter P7 invånarnas utlovade rätt till att få visa vad de tycker innan slutgiltigt beslut tas i frågan vilket vi i SD Arboga anser var helt fel.

  Sverigedemokraterna ställer INTE upp på hur P7 behandlat denna fråga så här långt, ej heller hur kommunens invånare vilseletts av P7 i detta ärende.

  Sverigedemokraterna i Arboga uppmanar P7 att göra det ända rätta, nämligen skjuta på slutgiltigt beslut och låta kommunens invånare först få ge uttryck för sin åsikt i P7:s utlovade folkomröstning, även om det betyder att verkställande av beslut kan tas tidigast om en termin eller ett år från nu.

  SD:s ståndpunkt i frågan har hela tiden varit att skolan skall få finnas kvar.

  Ulf Johansson SD Ledamot Barn och Utbildningsnämnden
  Anders Johansson SD Ledamot Barn och Utbildningsnämnden
  Martin Nyqvist SD Ledamot Kommunstyrelsen

  Mer info