Parlamentariska gruppen | Sverigedemokraterna i Arboga

Parlamentariska gruppen

I torsdags var det dags för möte med våra fullmäktigerepresentanter och de som sitter för oss i nämnderna.
P.g.a. Coronasituationen var vi inte i partilokalen utan i rådhuset. Detta för att vi skulle slippa sitta i knät på varandra.
På agendan stod generell genomgång för nämnderna, budget mm.
Skolfrågan var någonting som diskuterades flitigt, och framförallt P-7:s agerande i frågan.