SD Arbogas budgetförslag 2020 | Sverigedemokraterna i Arboga

SD Arbogas budgetförslag 2020

Budgetförslag 2020

Sverigedemokraterna i Arboga vill med Årsplan 2020, 2021 och 2022 ge väljare och andra intressenter
en bild av vad vi vill uppnå i Arboga. Dokumentet innefattar beskrivande delar av vår politik och våra
visioner samt beskrivning av det som vi uppfattar som problem. Vi går därefter in på åtgärder och
strategier för att komma tillrätta med problemen samt redogörelse av prioriteringar och besparingar
och avslutningsvis redogörelse för de ekonomiska armar vi anser vara lämpliga.

Klicka på bilden för att ta del av fullmäktigegruppens budget.