Utbildningar i den politiska verktygslådan | Sverigedemokraterna i Arboga

Utbildningar i den politiska verktygslådan

Under våren 2017 har kandidater och personer med intresse av att kandidera fått chansen att delta i den politiska verktygslådan. Detta är ett antal utbildningstillfällen där man får möjlighet att tillskansa sig kunskaper kring hur man arbetar och verkar som politiker. Själva utbildningen har hållits av riksombudsman Mari Boman från Västerås och man har bland annat gått igenom hur man skriver motioner, vad som är viktigt att titta på när man granskar inkomna motioner av andra, vad man bör tänka på som politiker, hur det fungerar rent praktiskt i t.ex fullmäktige samt mycket annat matnyttigt. Vi fortsätter med utbildningarna under hösten 2017.

6/9 Kommunpolitisk grundutbildning

13/9 Politiska verktygslådan 1

20/9 Politiska verktygslådan 2

28/9 Politiska verktygslådan 3

30/9 Retorik

Samtliga utbildningstillfällen kommer att hållas i Västerås kl.18.00; För att underlätta med fika så önskas det att ni anmäler er om ni ämnar delta.

Kanske är du som läser detta intresserad av att bli aktiv och eventuellt kandidera för oss? Vi utbildar kontinuerligt kandidater samt intresserade, håller egna samt ordnar externa föreläsningar och mycket mer.

Anmälan gör du till vastmanland@sd.se eller till 072-251 6555.