Våra företrädare | Sverigedemokraterna i Arboga

Våra företrädare

Martin Nyqvist

Ordförande för Sverigedemokraterna Arboga
Gruppledare för SD i Arboga kommunfullmäktige
Ledamot Kommunstyrelsen Arboga
Ledamot Rådhuset i Arboga AB
Ersättare Socialnämnden
martin.nyqvist@sd.se

Tony Pehrsson

Styrelseledamot för Sverigedemokraterna Arboga
Vice ordförande i Sverigedemokraterna Arboga
Ledamot i Kommunfullmäktige
Ledamot i kommunstyrelsen
Ledamot i Socialnämnden
n.tony.pehrsson@sd.se

 

Tommy Andersson

Ledamot Kommunfullmäktige
Ledamot Arboga Kommunteknik AB
Ledamot Arboga Vatten & Avlopp AB

Anders Johansson

Ledamot Kommunfullmäktige
Ersättare Fritid och kulturnämnden

Gode män vid lantmäteriförrättningar

Stefan Gunnarsson

Ledamot Kommunfullmäktige
Ledamot Fritid och kulturnämnd
Ersättare kommunstyrelsen

Lars Falck

Ledamot Socialnämnden

Ulf Johansson

Ledamot Kommunfullmäktige
Ledamot Barn och Utbildningsnämnden
ulf.johansson@sd.se

Iryna Olesh

Ersättare Barn och utbildningsnämnd

Per Skog

Ledamot Socialnämnden